Studnie głębinowe

Studnie głębinowe to inwestycje we własną wodę, często jakościowo lepszą od tej oferowanej przez sieć wodociągową. Budując je, nasz zespół podejmuje szereg działań, aby całe przedsięwzięcie było jak najbardziej opłacalne, świadome i przewidywalne. Klienci najczęściej pytają nas: Czy na danym terenie w ogóle znajduje się woda głębinowa? Zawsze odpowiadamy, że na 100% tak, jednak jest to zależne od głębokości. Tym sposobem przed rozpoczęciem każdego zlecenia przeprowadzamy analizy map hydrogeologicznych, na podstawie których możemy określić przybliżoną głębokość planowanej studni. Dla przykładu średnia głębokość wykonywanych przez nas studni na terenie Śląska i Małopolski to 30 m. Jednak poziom wód głębinowych obniża się, dlatego coraz częściej wiercimy do głębszych warstw wodonośnych. Pozwoliło nam to na wykonanie już wielu realizacji na terenie Mysłowic, Piekar Śląskich, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Tarnowskich Gór czy Zabrza.

Profesjonalne wiercenie studni na terenie Sosnowca, Zawiercia, Gliwic i okolic

Jakość złoża wód głębinowych zależna jest od geologii, jednak oddziałuje na nią również dobór odpowiednich filtrów studziennych. Na wydajność wpływa natomiast geologia, średnica oraz miejsce odwiertu, a także metoda wiercenia. Jakość i wydajność jesteśmy w stanie w przybliżeniu określić bezpłatnie już przed rozpoczęciem prac na podstawie map hydrogeologicznych oraz własnego doświadczenia, co w połączeniu daje nam rzetelną i wiarygodną informację. Jeżeli nie mamy pewnych danych o konkretnym terenie, przeprowadzamy badania geo-fizyczne do 150 m głębokości. Niezwłocznie po ich zakończeniu Klient otrzymuje wynik ekspertyzy z opisem.

Osoby prywatne nie potrzebują zezwolenia dla studni wierconych do 30 metrów. Jednak w razie potrzeby można zgłosić chęć wiercenia studni głębiej, w czym pomagamy. Przepisy prawne wymagają, aby studnia zachowywała odpowiednie odległości od granic działki, fundamentów budynku, osadników ściekowych, rurociągów, kabli elektrycznych itp. Wszystkie te czynniki uwzględniamy w trakcie naszych realizacji, dlatego też zaufało nam już wielu Klientów z Sosnowca, Piekar Śląskich, Dąbrowy Górniczej, Bytomia, Myszkowa, Mikołowa czy Częstochowy.

Oferujemy dodatkowo:

  • badania metodą elektro-oporową,
  • projekt robót geologicznych,
  • kompleksową dokumentację urzędową,
  • zgłoszenie studni jako jedyne zaopatrzenie w wodę i inne,
  • montaż filtrów zewnętrznych,
  • montaż nowoczesnych rozwiązań instalacji studni, a także przyłączy,
  • nowoczesne rozwiązania w zakresie nawadniania.

Dzięki przemyślanej pracy nasze studnie są solidne oraz bardzo dobrej jakości. Ponadto przy odpowiednim uzbrojeniu nie wymagają czyszczenia i regeneracji. Montowane obudowy nadziemne lub podziemne są w pełni hermetyczne. Na każdą studnię wierconą udzielamy gwarancji. Dodatkowa gwarancja producenta obowiązuje na zabudowany osprzęt – pompa głębinowa to 2-5 lat gwarancji, natomiast zbiornik hydroforowy – 2-10 lat.